پاتوق مجازی نورالهدایی ها

پاتوق مجازی نورالهدایی ها

۱ مطلب با موضوع «تربیتی» ثبت شده استهمه ی ما وقتی حرف می زنیم دلمان می خواهد دیگران به ما گوش دهندوحرفمان را قطع نکنند.

خانم معلم درس می دادفریده حواسش به مدادی بود که تازه خریده بود.

نظرتون چیه؟

فریده شنونده خوبی نیست چون یک مداد تازه خریده است.

فریده شنونده خوبی نیست چون حواسش جمع نیست.

فریده شنونده خوبی نیست چون به حرف خانم معلم توجه نمیکند.

پدرومادر باهم حرف می زدند.فریده وسط حرفشان پرید وگفت:برنامه کودک کی شروع می شود؟

مادر گفت:دارم حرف می زنم وبه حرفهایش ادامه داد.فریده باز پرسید امروز می رویم پارک؟

پدر گفت:داریم حرف می زنیم.

فریده گفت:رفتی پارک بستنی برایم می خری؟مادر از دست فریده عصبانی شد وگفت:چند بار بگویم که داریم حرف می زنیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۴ ، ۱۵:۴۱
نورالهدی امام رضا