پاتوق مجازی نورالهدایی ها

پاتوق مجازی نورالهدایی ها

۴۵ مطلب با موضوع «سرگرمی» ثبت شده است

قلقلک

 

قوقولی قوقو

ازخروسی پرسیدند:چرا با چشمان بسته می خوابی؟

جواب داد:می خواهم همه بدانند من قوقولی قوقو را ازحفظ بلدم.


بازی

گلی:مامان می گذاری با سارا بازی کنم؟

مادر نه!

گلی :پس بگذار با او دعواکنم


گریه

مادر:گلی جانئ چرا گریه می کنی ؟

گلی:چون داداشی اذیتم کرده.

مادر:چه کارت کرده دخترم؟

گلی:می خواستم بزنم توی کله اش.

خودش را عقب کشید ،دستم به دیوار خورد ودرد گرفت.


بشقاب

مادر:گلی جان مطمئنی که بشقابت تمیز است؟

گلی:بله مامان،همین امروز گربه آن را لیسیده!


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۰۲
نورالهدی امام رضا

حالا چه کارکنم؟

مامان انگار می خواست گریه کند.دستش را جلوی دهانش گرفت وگفت:

-جارو برقی خراب شده،یخچال کثیفه،سبد رخت ها پر از لباس چرکه،تا یک ساعت دیگه هم بابا میاد.حالا چه کارکنم؟

-به نظر تو دراین یک ساعت بهترین ومهم ترین کاری که مامان می تواند انجام دهدچیست؟

چرا؟.......................................


افشین مشق هایش را ننوشته ،خرید خانه را هم انجام نداده ،از ورزش هم که آمده بدنش عرق داشته ولی به حمام نرفته،تا یک ساعت دیگه هم باید به مدرسه بره.او کلافه است ونمی دونه چه کار باید بکنه؟او را راهنمایی کن...................


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۴ ، ۱۴:۵۸
نورالهدی امام رضا


امید باید شعری را حفظ می کرد ،اما هرچه می خواند فایده ای نداشت.

امید گفت:هرکاری می کنم نمی توانم این شعر را درست حفظ کنم.

مادرگفت:برای اینکه تمرکز نداری .باید تمرکز داشته باشی.امید گفت:چطوری؟

مادر گفت:فقط به یک چیز فکر کن .به این شعر فکر کن وتمام فکرهای دیگر را از خودت دور کن.این طوری زودتر آن را حفظ می کنی ومی توانی به کارهای دیگرت هم برسی.

اگر درانجام هرکاری روی آن تمرکز داشته باشی ،زودتر موفق می شوی!


زنگ کارگاه:

تمرکز داشته باش ودرتصویربالا،شکل های شبیه به هم را پیداکن.

کدام یک از مدادهایت شبیه به هم هستند؟

کدام وسیله ی زیر سخت ومحکم نیست؟توی دفتر نقاشی ات شکل آن را بکش ورنگ بزن.

1-چوب

2-سوزن ته گرد

3-هلو

4-قاشق


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۴ ، ۱۴:۲۰
نورالهدی امام رضا
زمان:اگر حواست پرت نشود ده دقیقه برای پاسخ به پرسش ها کافی است.


اجرا:سه زنبور کوچولو بودندکه همیشه در کنار هم زندگی می کردندوهیچ وقت ازهم جدا نمی شدند.

اولی بال نداشت.

دومی پا نداشت.


اما چون همیشه به هم کمک می کردند،همه چیز داشتند.مخصوصا یک زندگی شاد وگرم....

-کدام یک از زنبورها اگر تنها بماندبا مشکلات بیشتری روبرو می شود؟

-کدام یک از زنبورها در تنهایی،بیشتر وراحت تر می تواند زندگی کند؟

-تو چه کمکی می توانی به این زنبورها بکنی؟


جایزه:اون ظرف عسل مال توست،حتما موقع خوردن صبحانه سراغش برو.

بسم الله هم یادت نره.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۴ ، ۱۷:۵۸
نورالهدی امام رضا

کلاه لبه داروسایل مورد نیاز:

مقوای نازک به رنگ دلخواه در دو رنگ مداد،خط کش ،قیچی وچسب


مراحل ساخت با توجه به تصویر:

1-یک نوار مقوا به عرض 25 سانتی متر وبه طولی که به اندازه دور سرتان باشد تهیه کنید.

باتوجه به شکل ،شکاف هایی به اندازه نصف عرض مقوا به فاصله 2سانتی مترازهم ایجاد کنید.

2دوسرمقوا را با چسب به هم بچسبانید.

3-سرشکاف های روبروی هم را به یکدیگر بچسبانید.

4-همینطور ادامه بدهید تا تمام نوارها به هم متصل شوند.

5-لبه کلاه را مطابق شکل ازمقواببریدوشکاف هایی همانند شکل بر روی آن ایجاد کنید.

6-شکاف ها را به سمت بالا تا کردهوبا برچسب به قسمت داخل لبه کلاه بچسبانید.

یک دایره کوچک بریده ،بالای کلاه بچسبانید ویک نوار هم بریده ،دور کلاه بچسبانید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۱۷:۲۳
نورالهدی امام رضافسقلی: اگه گفتی خرگوش چی دوست دارد؟

قلقلی :خب معلوم است،هویچ!

فسقلی :حالابگو ببینم،خرگوش بی دندان چی دوست دارد؟

آن هم معلوم است آب هویچ


فلسقلی:توفکرمیکنی توی کره ماه آدم هست؟

قلقلی :نمی دانم ،شاید باشد!فسقلی:اگرباشد وای به حالشان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۴ ، ۱۶:۵۰
نورالهدی امام رضازمان:برای نوشتن راه حل پیشنهادی ات ،ده دقیقه وقت داری .


اجرا:قلقلی نام دوستم است .او پیاده روی را دوست ندارد.

آن قدر چاق شده،که اگر بچه ها هلش بدهندبه جای زمین خوردن ،قل می خورد!


چگونه می توانم قلقلی را تشویق به پیاده روی کنم؟

لطفا تمام راههای پیشنهادی ات را برای دوستم بنویس:

جایزه:راه رفتن کدام یک از حیوانات زیر را بیشتر دوست داری،پاهای همان حیوان را برای خودت رنگ بزن.حالا فکر کن که پاهای ان حیوان مال توست.

مانند همان حیوان ده قدم راه برو.....راستی،یادت نرود در صورتی می تونی این جایزه را انتخاب کنی که راه حل های جالبی  برای قلقلی پیاده کرده باشی.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۴ ، ۱۶:۰۶
نورالهدی امام رضاهمه می دونیم ظاهر ما آدم ها باهم تفاوت دارد

یکی چاق است ویکی لاغر.

یکی بلند است ویکی کوتاه،بعضی دختر هستند وبعضی ها پسر،اما هیچ کدام از این ها باعث نمی شود که یکی بهتر وبرتر از دیگری باشد.

همانطور که ما انسانها ظاهری متفاوت داریم روحیه هایمان هم باهم فرق می کند.

یکی شجاع است یکی ترسو،یکی خوش اخلاق است یکی بداخلاقو عصبانی ،یکی اجتماعی است وشادیکی گوشه نشین وغمگین .یکی زرنگ واهل کار وتلاش یکی تنبل وراحت طلب.


به روحیه های خود توجه کن

-شجاع هستی یا ترسو؟

-خوش اخلاقی یاعصبانی؟

-زرنگ یا تنبل

-سخاوتمندی یا بخیل

-اجتماعی هستی یا گوشه نشین؟

کمی فکر کن

آیا روحیه های متفاوت،دلیل برتری بعضی از آدم هابربعض دیگر می باشد یا خیر؟


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۹
نورالهدی امام رضاهمه ی ما وقتی حرف می زنیم دلمان می خواهد دیگران به ما گوش دهندوحرفمان را قطع نکنند.

خانم معلم درس می دادفریده حواسش به مدادی بود که تازه خریده بود.

نظرتون چیه؟

فریده شنونده خوبی نیست چون یک مداد تازه خریده است.

فریده شنونده خوبی نیست چون حواسش جمع نیست.

فریده شنونده خوبی نیست چون به حرف خانم معلم توجه نمیکند.

پدرومادر باهم حرف می زدند.فریده وسط حرفشان پرید وگفت:برنامه کودک کی شروع می شود؟

مادر گفت:دارم حرف می زنم وبه حرفهایش ادامه داد.فریده باز پرسید امروز می رویم پارک؟

پدر گفت:داریم حرف می زنیم.

فریده گفت:رفتی پارک بستنی برایم می خری؟مادر از دست فریده عصبانی شد وگفت:چند بار بگویم که داریم حرف می زنیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۴ ، ۱۵:۴۱
نورالهدی امام رضا


حامد پولهایش را توی جیبش گذاشت.وقتی از در بیرون می رفت مادرش پرسید کجا؟حامد کمی من ومن کرد وگفت دارم میروم بیرون .مادر گفت:میبینم که می روی بیرون اما کجا؟حامد می خواست برای تولد مادرش هدیه ای بخرد اما دلش نمی خواست این را حالا به او بگوید به همین خاطر گفت:الان نمی توانم بگویم بعد میفهمید
به نظر تو حامد چه کار باید می کرد ؟
-حامد بایستی راستش را به مادرش می گفت.
حامد می توانست به مادرش الکی بگوید که می رود از دوستش چیزی بپرسد.
-حاکد کار درستی کرد که دروغ نگفت.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۴ ، ۱۴:۵۰
نورالهدی امام رضا